Русский | Удмурт

Гожъяськись ачиз сярысь маде
«Гуртын ӝужаз ни, дыр, турын…» кылбур
«Та мынам городэ!» кылбур
«Толон гинэ вал ай муртъёс ми…» кылбур