Русский | Удмурт

Гожъяськись ачиз сярысь маде
«Инмын толэзь ке ӧвӧл…» кылбур
«Ворекъя адями-кизили…» кылбур
«Оло соин но мон шудтэм…» кылбур
«Гажанэ тон мынам, гажанэ…» кылбур